Svært bra
Bra
OK
Dårleg
Svært dårleg
 
 

Ris og ros.


Du som passasjer, er vår hovedprioritet, og vi set derfor stor pris på ris og ros. Har du ein tilbakemelding til oss, vennligst fyll ut skjemaet.


Denne informasjonen går kun til driftsledar, og skjemaet må ikkje brukast til bestilling av turar.


På førehand takk